Frasar.net
Dansk–islandsk sproghjælp

Om Frasar.net
Brug af frasar.net
Teksteksempler
Sproglege
Interaktive lege
Opgaver - lege

Vigdis-Instituttet
Kontakt
Antal fraser: 7561

Frasar.net - Dansk-islandsk sproghjælp

Sprogværktøjet Frasar.net er udarbejdet med det formål at lette islændingenes kommunikation på dansk, men det kan også gavne danskere der ønsker at kommunikere på islandsk.

Frasar.net indeholder gængse faste ordforbindelser på dansk, som idiomer, fx bide i det sure æble og have ben i næsen, og kommunikative formler, fx god morgen og med venlig hilsen, samt forklaringer af deres betydning, lydfiler med udtale og oplysninger om frasernes brug i kontekst. Når der findes en islandsk pendant til den danske frase, præsenteres denne, alternativt gives der en forklaring på frasens betydning. I de tilfælde hvor der findes en islandsk pendant til den danske frase gives der også en betydningsforklaring til den islandske frase. Når sammenligning af et frasepar på dansk og islandsk giver anledning til sproglige forklaringer, gøres brugeren opmærksom på vigtige sproglige forskelle fx mht. stilleje, grammatisk bøjning, betydning eller brug.

Sprogværktøjets grænsesnit findes både på dansk og islandsk, og ved at klikke på enten det islandske eller det danske flag øverst til højre kan man gå fra det ene metasprog til det andet. Se nærmere om brugervejledning under Brug af frasar.net.

Redaktion:
Audur Hauksdóttir, docent Islands Universitet, redaktør.
Gudrun Haraldsdóttir, daglig leder.
Peter Juel-Henrichsen, lektor msk, Copenhagen Business School.
Robert Östling, ph.d.-studerende i Datalingvistik Stockholms Universitet.

Om baggrunden for Frasar.net

Sprogværktøjet er udarbejdet på baggrund af docent Audur Hauksdóttirs forskningsprojekt, der angår sammenligning af fraser på islandsk og dansk. Det sprogteknologiske arbejde er udviklet og designet i samarbejde med dr. Ola Knutsson og ph.d.-studerende Robert Östling, begge på Stockholms Universitet, samt Peter Juel-Henrichsen, lektor msk, ved Copenhagen Business School. Gudrún Haraldsdóttir har i høj grad bidraget til projektet og er dets daglige leder. Andre medarbejdere har været Ágústa Harðardóttir og Kristín Linda Ragnarsdóttir. Desuden har professor Lars Brink, lektor Dorthe Duncker, cand. mag. Adalsteinn Davídsson og lektor/docent, ph.d. Ken Farø bidraget til projektet med deres ekspertise, gennemlæsning og kommentarer.

Finansiel støtte

Der er modtaget direkte og indirekte støtte fra mange instanser. Nordplus Sprog og Kultur har gentagne gange støttet projektet, og desuden er der modtaget økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond, Clara Lachmanns Fond, Det Obelske Familiefond, Fondet for Dansk-islandsk Samarbejde, Samarbejdsprojektet for fremme af danskundervisningen i Island og Augustinusfonden. Desuden har Islands Universitet bidraget markant til projektet.

Af dem som indirekte har bidraget til projektet, bør Det Danske Sprog og Litteraturselskab først nævnes, som har stillet frasebasen og betydningsforklaringer på dansk fra Den Danske Ordbog til rådighed. Endvidere bør nævnes et vigtigt bidrag fra Pia Jarvad og Politikens Forlag.

Alle der har bidraget til realiseringen af Frasar.net, takkes varmt for deres bidrag.

Kilder til den dansk-islandske frasebase

De fleste danske fraser i frasebasen stammer fra Den Danske Ordbog (DDO), som Det Danske Sprog og Litteraturselskab velvilligt har stillet til rådighed. Nogle af fraserne stammer fra seniorforsker Pia Jarvads korpus over nye ordforråd i dansk. Samlingen af fraser blev sammenlignet med fraserne i bøgerne Talemåder i dansk, Ordbog over idiomer (TID) af Stig Toftgaard Andersen, 2. udg., Gyldendal 2001 og Danske talemåder (DT) af Allan Røder, Gads Forlag, 1. udg. 1998. De manglende fraser blev føjet til den dansk-islandske frasebase. Undervejs har de medvirkende til projektet systematisk været på jagt efter fraser, som ikke findes frasebasen

Oplysninger om stilleje og eksempler på brug er i primær grad hentet fra DDO. Politikens Forlag har givet tilladelse til at eksempler fra Politikens Nudansk Ordbog med etymologi (NDO), 2. udg., elektronisk udgave, kunne bruges i sprogværktøjet. Ved de inddragne eksempler henvises der i parentes til de respektive kilder.

Mht. forklaringer af frasernes betydning på islandsk er de mest anvendte kilder: Mergur málsins (MM) af Jón G. Friðjónsson, Mál og menning, 2. udg. 2006, Islandsk ordbog på nettet (ÍO), www.snara.is, Dansk/islandsk ordbog på nettet (DÍO), www.snara.is og Stóra orðabókin um íslenska málnotkun (SOÍM) af Jón Hilmar Jónsson, JPV 2005, elektronisk udgave og Íslenzkir málshættir (ÍM), af Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, Almenna bókafélagið, 2. udg. 1984. Ved eksemplerne anføres de respektive kilder i parentes.

Kommentarer eller rettelser fra brugerne

En af fordelene ved et elektronisk sprogværktøj som dette er, at det kan ændres efter at det er taget i brug. Således kan der redigeres i værktøjet med hensyn til dets funktionalitet. Alle kommentarer om tilføjelser eller forbedringer hilses derfor meget velkomne. Oplysninger om fejl eller evt. tilføjelser bedes sendt med e-post til projektets redaktører, se kontaktoplysninger på forsiden.

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum - Háskóla Íslands - Gimli - 101 Reykjavík - Sími 525 4191 - Fax 525 4410 - infovigdis@hi.is Háskóla Íslands