Frasar.net
Dansk–islandsk sproghjælp

Om Frasar.net
Brug af frasar.net
Teksteksempler
Sproglege
Interaktive lege
Opgaver - lege

Vigdis-Instituttet
Kontakt
Antal fraser: 7561

Brug af Frasar.net

Sprogværktøjets grænsesnit findes både på dansk og islandsk, og ved at klikke på enten det islandske eller det danske flag øverst til højre kan man gå fra det ene sprog til det andet.

Søgning

Søgning kan foregå ved at skrive frasen i sin helhed eller dele (ét eller flere ord) af den i søgespalten, enten på dansk eller islandsk. Frasar.net viser en liste over alle fraser, der indeholder søgeordet/søgeordene.

Se billede

Ved udvidet søgning kan der søges på frasens emne, betydning eller den situation, som frasen typisk bruges i.

Se billede

Værktøjet indeholder en del opgaver og sproglege til gavn og glæde for brugerne. Sproglegene findes i en interaktiv udgave, hvor brugeren får en umiddelbar respons på sin fraseviden, og i en printegnet udgave, som er velegnet til indlæring af fraserne.

Hvordan bruges Frasar.net?

Søgning

Hvis den danske frase har en tilsvarende islandsk frase, dukker den op lige under den danske frase.

Se billede

Hvis dette ikke er tilfældet, gives der en betydningsforklaring af den danske frase på islandsk.

Se billede

Ved at klikke på højtaleren kan man høre frasen udtalt på dansk, gentaget to gange.

Betydning på dansk

Ved at klikke på Betydning på dansk kan man se den danske frases betydning. Under frasen står evt. bemærkninger til stilleje eller formalitet.

Se billede

Betydning på islandsk

Ved at klikke på Betydning på islandsk kan man se den islandske frases betydning. Under frasen står evt. bemærkninger til stilleje eller formalitet.

Se billede

Obs.!

Når der er tale om uforudsigelige sproglige forskelle mellem dansk-islandske frasepar, der kan føre til misforståelser eller kommunikationsproblemer, gøres der opmærksom på dette ved tegnet Obs.!

Ved at klikke på Obs.! dukker der forklaringer og komparative iagttagelser op, fx om forskellig betydning, lumske ligheder eller grammatiske eller stilistiske forskelle.

Se billede

Andre varianter

Hvis der findes islandske fraser, der ligner den danske, og hvor brugen afhænger af konteksten, findes der oplysninger herom under Andre varianter.

I tilfælde af sproglige forskelle, man skal være på vagt over for, gøres der opmærksom på det ved tegnet Obs.!

Se billede

Eksempler på brug

Ved at klikke på Eksempler på brug kan man se eksempler på frasens brug i sætninger.

Se billede

Frasernes brug i korpus

Ved at klikke på KorpusDK og Google, kan man se forekomster af frasen i korpus og dens brug i forskellige kontekster.

Se billede

Prøv lykken

Ønsker man at lade værktøjet vælge en tilfældig frase at vise, klikker man på Prøv lykken.

Se billede

Udvidet søgning

I udvidet søgning kan der søges på frasernes betydning og situation, samt emne/overfladebillede. Vælg Udvidet søgning for at få søgesiden frem.

Søgning på betydning

Her kan man søge blandt alle de ord, der forekommer i betydningsforklaringer. Ønsker man fx fraser forbundet med vrede, skrives søgeordet vrede i spalten og Udvidet søgning vælges. NB. klik på Udvidet søgning, ikke Søg.

Se billede

Værktøjet vil vise en liste over alle fraser, hvor ordet vrede forekommer i betydningsforklaringen.

Se billede

Søgning på situation

Her kan man søge på kommunikative fraser, der typisk bruges i bestemte situationer. Der er defineret fem forskellige situationskategorier. Brug pilen for at finde den rigtige kategori.

Se billede

Ønskes der kommunikative fraser, der bruges ved juletid, men evt. ikke indeholder søgeordet jul, vælges kategorien Årets gang, i søgespalten ovenover skrives der jul og dernæst klikkes der på Udvidet søgning. NB. klik på Udvidet søgning, ikke Søg.

Se billede

Værktøjet vil vise en liste over de kommunikative fraser der bruges ved juletid.

Se billede

Sproglege

Værktøjet indeholder sproglege og opgaver, velegnet til leg og indlæring af fraser. På den ene side er der tale om interaktive sproglege, der kan laves direkte i værktøjet. På den anden side er der tale om opgaver, som kan skrives ud. I værktøjets venstre spalte kan man vælge den type opgaver der ønskes.

Se billede

Frase-opgaverne er af forskellige sværhedsgrader, nemme, mellem og svære. Vælg den sprogleg eller opgave der ønskes.

Se billede

Vælg Hjem eller tilbagepilen på skærmen, for at gå tilbage.

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum - Háskóla Íslands - Gimli - 101 Reykjavík - Sími 525 4191 - Fax 525 4410 - infovigdis@hi.is Háskóla Íslands